A_hi_hi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1978 W318D44L275)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose A_hi_hi (1999) BinhPhap12 (1824) 17S
2 lose BinhPhap12 (1802) A_hi_hi (2021) 15S
3 win rungxanhss (2192) A_hi_hi (2000) 25S
4 win Mailinhap (1892) A_hi_hi (1987) 20S
5 win Mailinhap (1905) A_hi_hi (1974) 47S
6 win minhieu (1966) A_hi_hi (1958) 16S
7 win minhieu (1983) A_hi_hi (1941) 21S
8 win namthang (1909) A_hi_hi (1926) 34S
9 win namthang (1925) A_hi_hi (1910) 44S
10 win okbuy (1853) A_hi_hi (1896) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by A_hi_hi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames