Luật Cờ Úp CXQ

Cờ Úp (Mystery Chinese Chess) là một trò chơi hào hứng với bộ cờ tướng thông thường. Không giống như cờ tướng, chiến thắng trong Cờ Úp không nhất thiết đòi hỏi trình độ mà đôi lúc cần sự may mắn. Khó có 2 ván cờ úp nào giống nhau do cách sắp xếp quân ngẩu nhiên ban đầu.

Để chơi cờ úp, bạn cần biết cách chơi cờ tướng thông thường. Nếu bạn không rành cách chơi cờ tướng, xin đọc trang luật cờ tướng CXQ. Luật cờ úp tại CXQ gần giống với cờ tướng, chỉ thay đổi một vài điểm về luật căn bản và giử nguyên luật cao cấpluật xử hòa.

Sắp Xếp Quân Cờ Úp

Ván cờ bắt đầu với mỗi bên lật sấp quân cờ ngoại trừ quân tướng ra. Những quân cờ này gọi là quân úp hay quân tối.

Quân tướng được đặt vào vị trí thông thường, còn tất cả những quân úp khác được xáo trộn và xếp đặt một cách ngẩu nhiên vào những vị trí thông thường ban đầu trên bàn cờ tướng.

vị trí quân ban đầu trong ván cờ úp

Cách Di Chuyển Quân Cờ Úp

Quân cờ úp (cờ tối) đi dựa theo vị trí của quân trên bàn cờ. Lấy ví dụ, nước đầu tiên của quân úp nằm ở vị trí ban đầu của con xe trên bàn cờ tướng là nước đi của quân xe, đi thẳng ngang hoặc dọc. Sau nước đi đầu tiên, quân úp được lật lại, để lộ ra quân cờ thường, còn gọi là quân cờ sáng.

Quân cờ thường (quân tướng hay quân đã từng đi rồi) di chuyển bình thường giống như trong trong luật cờ tướng căn bản. Khác với cờ tướng, quân sĩ không cần phải ở trong cung, và con tượng có thể sang sông. Một cách cụ thể:

  1. Tướng: Đi từng ô một, đi ngang hoặc dọc. Tướng luôn luôn phải ở trong phạm vi cung và không được ra ngoài. "Cung" tức là hình vuông 3x3 được đánh dấu bởi lằng chéo hình chử X.
  2. Sĩ: Đi xéo 1 ô mỗi nước. Sĩ không cần ở trong cung.
  3. Tượng: Đi chéo 2 ô (ngang 2 và dọc 2) cho mỗi nước đi. Nước đi của tượng sẽ không hợp lệ khi có một quân cờ nằm chặn giữa đường đi.
  4. Xe: Đi ngang hay dọc trên bàn cờ miễn là đừng bị quân khác cản đường từ điểm đi đến điểm đến.
  5. Mã: Đi ngang 2 ô và dọc 1 ô (hay dọc 2 ô và ngang 1 ô) cho mỗi nước đi. Nếu có quân nằm ngay bên cạnh mã và cản đường ngang 2 (hay đường dọc 2), mã bị cản không được đi đường đó.
  6. Pháo: Đi ngang và dọc giống như xe. Điểm khác biệt là nếu pháo muốn ăn quân, pháo phải nhảy qua đúng 1 quân nào đó. Khi không ăn quân, tất cả những điểm từ chổ đi đến chổ đến phải không có quân cản.
  7. Chuột: (hay Tốt) đi một ô mỗi nước. Nếu chuột chưa vượt qua sông, nó chỉ có thể đi thẳng tiến. Khi đã vượt sông rồi, chuột có thể đi ngang 1 nước hay đi thẳng tiến 1 bước mỗi nước.
Kết thúc trận đấu

Giống như cờ tướng, hai bên thay phiên nhau di chuyển quân theo luật. Ván cờ úp kết thúc khi có người bị chiếu bí hay hết nước đi, hay cả hai đấu thủ đồng ý huề. Ván cờ cúng có thể kết thúc theo như luật cao cấp hay luật xử hòa.

CXQ Vinagames