Anbinh80
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1752 W393D105L493)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Khun_Sa (1907) Anbinh80 (1761) 78S
2 lose DatMui_CaMau (1896) Anbinh80 (1770) 21S
3 draw Khun_Sa (1899) Anbinh80 (1767) 55S
4 lose Jusstiin (1933) Anbinh80 (1776) 71S
5 lose XeDap_China (1889) Anbinh80 (1786) 21S
6 lose GQT_250489 (1889) Anbinh80 (1796) 41S
7 lose Anbinh80 (1810) ad (1724) 31S
8 lose cucsuc (1835) Anbinh80 (1822) 34S
9 draw Ac__Ma (1875) Anbinh80 (1821) 34S
10 lose Anbinh80 (1833) Dangsinhdhv (1840) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Anbinh80, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames