Anh4Quang
Cờ nhanh: 1469 W1D0L3
Cờ chậm: 2116 W42D4L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cuibapchoico (2104) Anh4Quang (2150) 38S
2 win feelife (1911) Anh4Quang (2131) 35S
3 lose taurus9999 (2223) Anh4Quang (2159) 46S
4 lose Anh4Quang (2196) lebinhctkc (2103) 32S
5 win Anh4Quang (2177) Trum_co_0000 (1958) 20S
6 win Anh4Quang (2146) lebinhctkc (2135) 23S
7 win Phanjacson (2014) Anh4Quang (2121) 26S
8 win gn30013 (2250) Anh4Quang (2079) 23S
9 win Anh4Quang (2046) lecongdinh74 (2077) 38S
10 lose ngocnhan1 (2048) Anh4Quang (2079) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Anh4Quang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames