BTVT
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2003 W778D77L771)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win artlessART1 (1979) BTVT (1988) 31S
2 win BTVT (1972) artlessART1 (1995) 31S
3 lose Quan_vu (1937) BTVT (1989) 40S
4 win BTVT (1974) Quan_vu (1952) 19S
5 win BTVT (1961) Atomic (1880) 74S
6 lose Chiutuong53 (1926) BTVT (1978) 18S
7 win BTVT (1963) Chiutuong53 (1941) 39S
8 draw mousedeer (1988) BTVT (1963) 44S
9 lose Thonglu (1953) BTVT (1979) 59S
10 win BTVT (1963) Thonglu (1969) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BTVT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames