BacLieuChess
Cờ nhanh: 2716 W58D16L3
Cờ chậm: 2675 W226D395L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw QuiNhon2021 (2633) BacLieuChess (2677) 47S
2 draw QuiNhon2021 (2631) BacLieuChess (2679) 39S
3 draw BacLieuChess (2679) hungquadem (2652) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames