BaoUK
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2384 W172D71L98)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BaoUK (2394) chisiki (2218) 77S
2 win BaoUK (2372) truechess (2211) 87S
3 lose PhanHuy23 (2505) BaoUK (2397) 37S
4 draw PhanHuy23 (2512) BaoUK (2390) 28S
5 win BaoUK (2381) mjukilo (2173) 17S
6 win BaoUK (2369) robert (2261) 17S
7 win Daoht (2234) BaoUK (2357) 80S
8 lose PhanHuy23 (2462) BaoUK (2384) 22S
9 lose BaoUK (2425) iqxpi (2270) 22S
10 lose BaoUK (2446) Phong_Phu (2258) 8S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BaoUK, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames