CG_2019
Cờ nhanh: 1576 W6D0L3
Cờ chậm: 2099 W420D48L329)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose timvuivoiban (2115) CG_2019 (2114) 54S
2 lose RyanTan (2005) CG_2019 (2133) 20S
3 lose CG_2019 (2154) RyanTan (1984) 48S
4 lose CG_2019 (2173) choikhongban (2042) 63S
5 lose ynhien (2189) CG_2019 (2189) 57S
6 lose CG_2019 (2206) ynhien (2172) 32S
7 win CoLover (2234) CG_2019 (2189) 7S
8 lose mailananh (2023) CG_2019 (2210) 50S
9 lose Dwight47 (2099) CG_2019 (2251) 46S
10 win zcj (2149) CG_2019 (2238) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CG_2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames