CG_2019
Cờ nhanh: 1929 W49D2L26
Cờ chậm: 2110 W662D105L535)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CG_2019 (2126) tamtam (2100) 33S
2 win tamtam (2116) CG_2019 (2110) 52S
3 lose CG_2019 (2128) an2nguyen (2040) 18S
4 lose an2nguyen (2021) CG_2019 (2147) 47S
5 lose eagle9 (2207) CG_2019 (2161) 33S
6 lose CG_2019 (2178) DucDuyTP (2120) 26S
7 win CG_2019 (2161) choison (2196) 99S
8 win Zuxe14818 (2219) CG_2019 (2143) 34S
9 win CG_2019 (2130) A2Z (2047) 33S
10 lose CG_2019 (2147) Wang_Tian_Yi (2092) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CG_2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames