Caothu2
Cờ nhanh: 1449 W7D0L13
Cờ chậm: 1571 W5350D378L7360)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jimmychan (1728) Caothu2 (1582) 56S
2 lose Trihuynh (1660) Caothu2 (1596) 64S
3 win bacgioi123 (1750) Caothu2 (1575) 28S
4 win viet_luc66 (1562) Caothu2 (1559) 31S
5 lose hung008 (1734) Caothu2 (1570) 60S
6 lose Tho_le80_huu (1635) Caothu2 (1584) 28S
7 win bigdaddy1 (1637) Caothu2 (1566) 49S
8 win Caothu2 (1547) bigdaddy1 (1656) 32S
9 lose guoying (1698) Caothu2 (1558) 40S
10 lose blackeagle (1656) Caothu2 (1571) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Caothu2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames