Caphe_amazon
Cờ nhanh: 1745 W339D14L241
Cờ chậm: 2471 W12119D1803L7401)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Caphe_amazon (2445) cowboy (2361) 41S
2 win cssxdongthap (2241) Caphe_amazon (2424) 45S
3 lose Caphe_amazon (2458) TraiXuQuang (2421) 33S
4 lose Dai_Viet (2370) Caphe_amazon (2497) 81S
5 win Caphe_amazon (2471) TuThan_GoCua (2383) 42S
6 win Caphe_amazon (2454) eddiezou (2205) 20S
7 win ming35 (2202) Caphe_amazon (2436) 59S
8 lose Ez (1842) Caphe_amazon (1758) 27F
9 win Caphe_amazon (2417) Gon09 (2207) 44S
10 win Lap_vo (2189) Caphe_amazon (2398) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Caphe_amazon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames