Chess_Time
Cờ nhanh: 2457 W88D3L30
Cờ chậm: 2167 W47D7L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win zeros (2320) Chess_Time (2432) 31F
2 lose YOUARE_NEXT (2680) Chess_Time (2450) 26F
3 win jtam19 (1838) Chess_Time (2153) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames