Chitrung
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2619 W101D41L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chitrung (2599) Tosang (2733) 16S
2 draw PC2U_SW4U128 (2657) Chitrung (2596) 161S
3 draw PC2U_SW4U128 (2665) Chitrung (2592) 48S
4 lose BAT_CON_COP (2583) Chitrung (2626) 62S
5 draw BAT_CON_COP (2581) Chitrung (2628) 63S
6 draw PC2U_SW4U128 (2560) Chitrung (2632) 92S
7 draw HUT_MAU_MAY (2764) Chitrung (2624) 40S
8 draw HUT_MAU_MAY (2773) Chitrung (2615) 39S
9 win Chitrung (2586) forany1 (2537) 43S
10 draw HUT_MAU_MAY (2748) Chitrung (2576) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chitrung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames