CungTran123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1828 W660D64L524)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Josh_Phin (1968) CungTran123 (1852) 51S
2 win CungTran123 (1841) sen_trang11 (1691) 37S
3 lose CungTran123 (1855) Mrtay (1900) 49S
4 lose Mrtay (1885) CungTran123 (1870) 21S
5 win CungTran123 (1854) Eddie12 (1876) 63S
6 lose Eddie12 (1860) CungTran123 (1870) 33S
7 win winner (1793) CungTran123 (1856) 38S
8 lose CungTran123 (1875) winner (1774) 24S
9 lose CungTran123 (1892) matteo (1828) 19S
10 win tien_ong (1635) CungTran123 (1884) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CungTran123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames