CuongN3
Cờ nhanh: 1482 W0D0L1
Cờ chậm: 2411 W782D94L916)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CuongN3 (2399) daophu01 (2271) 1S
2 win daophu01 (2283) CuongN3 (2387) 1S
3 win CuongN3 (2375) Em_Zu_To (2262) 23S
4 lose Em_Zu_To (2242) CuongN3 (2395) 25S
5 lose Khapro_1988 (1798) CuongN3 (2424) 52S
6 win CuongN3 (2422) Khapro_1988 (1800) 26S
7 win CuongN3 (2412) Em_Zu_To (2220) 1S
8 win Em_Zu_To (2230) CuongN3 (2402) 1S
9 win GQT_250489 (1852) CuongN3 (2395) 4S
10 win CuongN3 (2388) GQT_250489 (1859) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuongN3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames