CutiDepchai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2546 W49D98L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw OO__OO (2566) CutiDepchai (2545) 52S
2 draw Gaigiangho (2604) CutiDepchai (2542) 45S
3 draw Gaigiangho (2608) CutiDepchai (2538) 1S
4 draw CutiDepchai (2534) Gaigiangho (2612) 30S
5 draw CutiDepchai (2530) SatThu_Z (2605) 35S
6 draw CutiDepchai (2525) SatThu_Z (2610) 61S
7 draw CutiDepchai (2519) Gaigiangho (2618) 51S
8 draw choikokhoc (2672) CutiDepchai (2510) 81S
9 draw choikokhoc (2682) CutiDepchai (2500) 135S
10 draw choikokhoc (2694) CutiDepchai (2488) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CutiDepchai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames