CuuVyHo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2671 W1114D3303L792)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CuuVyHo (2670) TichTa_123 (2698) 26S
2 draw TichTa_123 (2699) CuuVyHo (2669) 45S
3 win CuuVyHo (2649) bong (2461) 56S
4 draw CuuVyHo (2653) hungchess (2582) 21S
5 draw CuuVyHo (2650) TichTa_123 (2702) 45S
6 draw TichTa_123 (2705) CuuVyHo (2647) 31S
7 draw CuuVyHo (2643) TichTa_123 (2709) 7S
8 draw CuuVyHo (2635) MartelXO (2781) 38S
9 draw CuuVyHo (2644) HUT_MAU_MAY (2487) 39S
10 draw KHUTA_DIETMA (2598) CuuVyHo (2646) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuuVyHo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames