DQL2022
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1764 W1062D93L1019)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DQL2022 (1764) Altontran (1754) 55S
2 lose kuong_vuong (1875) DQL2022 (1776) 34S
3 lose VinhQ123 (1827) DQL2022 (1790) 42S
4 win DQL2022 (1775) ThanhThanh18 (1771) 33S
5 win ThanhThanh18 (1787) DQL2022 (1759) 38S
6 lose dylan56 (1834) DQL2022 (1773) 35S
7 win tamquochi (1916) DQL2022 (1753) 22S
8 win bananas (1624) DQL2022 (1741) 21S
9 lose DQL2022 (1761) bananas (1604) 11S
10 lose TIEUGIAXUONG (1672) DQL2022 (1780) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DQL2022, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames