Danh_Nhu_ket
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1764 W2454D546L2521)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw my2grt (1768) Danh_Nhu_ket (1764) 27S
2 lose cui775 (1889) Danh_Nhu_ket (1774) 51S
3 lose Danh_Nhu_ket (1784) Buffalosaber (1875) 34S
4 draw Danh_Nhu_ket (1783) cui775 (1862) 34S
5 win Anbinh80 (1751) Danh_Nhu_ket (1771) 53S
6 lose Khun_Sa (1899) Danh_Nhu_ket (1780) 83S
7 lose CaoThuNgheo (1813) Danh_Nhu_ket (1792) 19S
8 lose HungN38 (1891) Danh_Nhu_ket (1802) 15S
9 draw HungN38 (1884) Danh_Nhu_ket (1800) 72S
10 lose Danh_Nhu_ket (1811) CHEMGIO_02 (1881) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Danh_Nhu_ket, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames