Danhcolang
Cờ nhanh: 2829 W135D37L48
Cờ chậm: 2631 W203D602L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Danhcolang (2640) CuuVyHo (2487) 29S
2 draw Danhcolang (2642) TichTa_123 (2603) 25S
3 draw Danhcolang (2641) HAC_CONG_TU (2660) 81S
4 win Danhcolang (2614) CutiDepchai (2541) 92S
5 draw Danhcolang (2618) CutiDepchai (2537) 48S
6 draw Danhcolang (2623) CutiDepchai (2532) 26S
7 win xoop (2403) Danhcolang (2603) 114S
8 draw Danhcolang (2607) MeuKowXO (2535) 68S
9 draw MeuKowXO (2531) Danhcolang (2611) 87S
10 draw CutiDepchai (2486) Danhcolang (2618) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Danhcolang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames