Diemmua
Cờ nhanh: 1969 W51D7L19
Cờ chậm: 1730 W56D10L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Diemmua (1983) tac_phiphao (2028) 1F
2 lose Diemmua (1745) amazone (2053) 2S
3 lose amazone (2037) Diemmua (1761) 1S
4 lose Diemmua (1779) amazone (2019) 1S
5 lose amazone (1999) Diemmua (1799) 1S
6 lose amazone (1977) Diemmua (1821) 1S
7 lose Diemmua (1846) amazone (1952) 1S
8 lose amazone (1923) Diemmua (1875) 1S
9 lose Diemmua (1908) amazone (1890) 1S
10 lose amazone (1853) Diemmua (1945) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Diemmua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames