Duong1139
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2134 W321D24L214)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Caphe_amazon (2368) Duong1139 (2134) 23S
2 lose Pdung_cm (1976) Duong1139 (2155) 14S
3 lose duylinh2103 (2136) Duong1139 (2172) 18S
4 win thuadyem (2122) Duong1139 (2158) 45S
5 lose Duong1139 (2171) gerald99 (2245) 9S
6 win cantyn (2001) Duong1139 (2160) 20S
7 win jaimewu (2060) Duong1139 (2147) 30S
8 win Duong1139 (2133) jaimewu (2074) 62S
9 lose gianghokyngo (2116) Duong1139 (2150) 31S
10 win Duong1139 (2136) ThichLaNhich (2071) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Duong1139, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames