Dwight47
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1918 W1888D526L2691)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Dwight47 (1929) conghoa (2064) 49S
2 draw Dwight47 (1929) Trainuidoi (1941) 50S
3 win Dwight47 (1895) tubua604 (1939) 51S
4 win Dwight47 (1854) tapchoi001 (2021) 55S
5 lose Dwight47 (1878) tapchoi001 (1997) 34S
6 win Dwight47 (1842) QTC (1915) 42S
7 lose Dwight47 (1866) millertime (1997) 42S
8 lose Dwight47 (1893) millertime (1970) 43S
9 win Dwight47 (1857) theQ (1929) 62S
10 lose Dwight47 (1879) vuong81 (2035) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dwight47, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames