Dzung_DaKao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2545 W57D19L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Dzung_DaKao (2575) AmSat_KyTran (2595) 68S
2 lose Dzung_DaKao (2610) AmSat_KyTran (2560) 6S
3 draw bavisontay (2640) Dzung_DaKao (2609) 36S
4 draw forany1 (2447) Dzung_DaKao (2619) 32S
5 draw Dzung_DaKao (2619) VoDanhTienTu (2612) 37S
6 draw VoDanhTienTu (2612) Dzung_DaKao (2619) 40S
7 lose Gaigiangho (2670) Dzung_DaKao (2633) 40S
8 draw Dzung_DaKao (2632) Gaigiangho (2671) 16S
9 draw Cuuduong (2658) Dzung_DaKao (2631) 63S
10 draw Cuuduong (2659) Dzung_DaKao (2630) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dzung_DaKao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames