EmXinThua_
Cờ nhanh: 1727 W33D1L21
Cờ chậm: 2650 W157D98L86)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose EmXinThua_ (2685) MeuKowXO (2635) 90S
2 draw EmXinThua_ (2688) MeuKowXO (2632) 126S
3 draw EmXinThua_ (2691) MeuKowXO (2629) 50S
4 draw Ninja_trolai (2745) EmXinThua_ (2688) 50S
5 draw minhchucoma (2660) EmXinThua_ (2689) 35S
6 draw minhchucoma (2659) EmXinThua_ (2690) 33S
7 draw minhchucoma (2659) EmXinThua_ (2690) 81S
8 draw EmXinThua_ (2690) minhchucoma (2659) 33S
9 draw EmXinThua_ (2693) Mai_tudo (2635) 82S
10 draw EmXinThua_ (2696) Mai_tudo (2632) 85S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by EmXinThua_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames