Giang_a_pao
Cờ nhanh: 1556 W7D0L4
Cờ chậm: 1805 W709D172L699)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Josh_Phin (1775) Giang_a_pao (1790) 44S
2 draw tetuu (1781) Giang_a_pao (1790) 42S
3 lose GQT_250489 (1857) Giang_a_pao (1801) 41S
4 lose mandyfong (1699) Giang_a_pao (1816) 28S
5 lose TieuphongTLB (1876) Giang_a_pao (1827) 71S
6 lose Giang_a_pao (1842) Anbinh80 (1733) 66S
7 lose AxuLanhNhoE (1860) Giang_a_pao (1854) 41S
8 lose minh050189 (1818) Giang_a_pao (1867) 38S
9 win Anbinh80 (1819) Giang_a_pao (1856) 23S
10 lose Thangtien (1878) Giang_a_pao (1868) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Giang_a_pao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames