GoldenChess
Cờ nhanh: 2338 W588D197L472
Cờ chậm: 2513 W152D36L74)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ha2006 (2154) GoldenChess (2316) 33F
2 draw camap22222 (2254) GoldenChess (2319) 36F
3 win GoldenChess (2489) anhphieulang (2369) 36S
4 win Caphe_amazon (2339) GoldenChess (2465) 37S
5 draw baodaklak (2356) GoldenChess (2471) 66S
6 win GoldenChess (2453) Thai10 (2225) 24S
7 win HoangLeDuc (2268) GoldenChess (2431) 87S
8 win michael197 (2296) GoldenChess (2406) 76S
9 draw GoldenChess (2405) baodaklak (2437) 41S
10 win GoldenChess (2389) toixinthua (2119) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoldenChess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames