HDS_001
Cờ nhanh: 2837 W165D13L72
Cờ chậm: 2793 W146D24L54)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win krasi1 (1925) HDS_001 (2791) 22S
2 win Nistellrooy (2195) HDS_001 (2832) 17F
3 win bigzzz (2179) HDS_001 (2828) 10F
4 win khiemli (2118) HDS_001 (2787) 17S
5 win TungLam2000 (2493) HDS_001 (2814) 15F
6 win Kiem_Vo_Anh (2308) HDS_001 (2778) 22S
7 win hoangk51 (2403) HDS_001 (2803) 50F
8 win HDS_001 (2748) Chop_u (2731) 52S
9 win chem_123 (2231) HDS_001 (2741) 13S
10 win anhGMdayEm (2292) HDS_001 (2795) 13F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HDS_001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames