Hau_ATT
Cờ nhanh: 2005 W3840D529L3108
Cờ chậm: 2212 W151D37L94)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chauphuong (2080) Hau_ATT (2034) 23F
2 win Hau_ATT (2007) lai_ly_huynh (1930) 45F
3 win Hau_ATT (1981) ut_li (1891) 31F
4 win ChoiKhong (2096) Hau_ATT (1940) 41F
5 lose Chiphoi (1984) Hau_ATT (1971) 15F
6 lose lai_ly_huynh (2105) Hau_ATT (1996) 61F
7 win ease (2073) Hau_ATT (1957) 31F
8 lose duckiller11 (1962) Hau_ATT (1990) 26F
9 lose Cruxifix (1816) Hau_ATT (2034) 27F
10 lose hung_banme (1960) Hau_ATT (2072) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hau_ATT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames