HngMnh4
Cờ nhanh: 2192 W3413D485L2772
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HngMnh4 (2176) Binhdung2 (1907) 1F
2 win HngMnh4 (2159) Truong_Dai1 (1908) 45F
3 win HngMnh4 (2137) mrvanly (1973) 45F
4 win HngMnh4 (2110) Kulusapham (2040) 34F
5 draw HngMnh4 (2119) mrvanly (1964) 79F
6 win HngMnh4 (2097) anhGMdayEm (1933) 19F
7 win HngMnh4 (2071) nhatnam (1973) 89F
8 win HngMnh4 (2047) cophonui (1930) 61F
9 win HngMnh4 (2010) arrowana (2097) 29F
10 win tamdang1971 (2052) HngMnh4 (1974) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HngMnh4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames