HoaHau_cz
Cờ nhanh: 2674 W54D0L1
Cờ chậm: 2637 W238D134L130)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bolinhnam (2429) HoaHau_cz (2617) 29S
2 draw HoaHau_cz (2622) VoDThanTang (2525) 38S
3 draw HoaHau_cz (2628) VoDThanTang (2519) 45S
4 draw MuaBui (2690) HoaHau_cz (2624) 97S
5 draw MuaBui (2694) HoaHau_cz (2620) 33S
6 draw MuaBui (2699) HoaHau_cz (2615) 66S
7 draw DamMe (2677) HoaHau_cz (2611) 6S
8 draw DamMe (2681) HoaHau_cz (2607) 27S
9 win hoainamvpch (2410) HoaHau_cz (2597) 40S
10 lose HoaHau_cz (2619) hoainamvpch (2388) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoaHau_cz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames