Khapro_1988
Cờ nhanh: 2390 W83D7L50
Cờ chậm: 2155 W238D143L238)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Khapro_1988 (2178) Thi_Nguyen1 (1685) 25S
2 draw Khapro_1988 (2202) Thi_Nguyen1 (1661) 24S
3 lose HIT (1819) Khapro_1988 (2255) 57S
4 win Khapro_1988 (2245) HIT (1829) 31S
5 draw HIT (1807) Khapro_1988 (2267) 15S
6 win duongthanh (1663) Khapro_1988 (2265) 29S
7 win duongthanh (1665) Khapro_1988 (2263) 35S
8 win duongthanh (1667) Khapro_1988 (2261) 25S
9 lose suhuynh13 (2324) Khapro_1988 (2290) 60S
10 draw Khapro_1988 (2309) Gia_Long (1932) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Khapro_1988, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames