Khoivp
Cờ nhanh: 1603 W54D4L48
Cờ chậm: 1902 W3022D569L2995)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Emgaiqb (2000) Khoivp (1883) 53S
2 win Khoivp (1869) OMai (1824) 36S
3 lose Khoivp (1884) bentcar70 (1892) 34S
4 lose xhzhang09 (1963) Khoivp (1897) 29S
5 lose QuocAnhT5 (2018) Khoivp (1909) 19S
6 draw Khoivp (1906) QuocAnhT5 (2021) 59S
7 win Liemle (1823) Khoivp (1893) 62S
8 lose Khoivp (1910) HocCoCN (1853) 28S
9 lose vuongnguyen (1846) Khoivp (1928) 32S
10 win vuongnguyen (1860) Khoivp (1914) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Khoivp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames