Kiemhoang
Cờ nhanh: 1969 W56D5L22
Cờ chậm: 2046 W70D6L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose haibang (2062) Kiemhoang (2061) 37S
2 lose Kiemhoang (2078) haibang (2045) 61S
3 lose Kiemhoang (2095) matthinh (2062) 37S
4 win Kiemhoang (1954) Dqtien_6996 (1952) 38F
5 win chengxin (1843) Kiemhoang (1941) 22F
6 win Kiemhoang (1929) hongdoan (1796) 31F
7 win hongdoan (1808) Kiemhoang (1917) 38F
8 win Kiemhoang (1904) hongdoan (1821) 21F
9 win hongdoan (1835) Kiemhoang (1890) 103F
10 win Kiemhoang (1875) hongdoan (1850) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiemhoang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames