Kitam999
Cờ nhanh: 2468 W255D35L217
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tapdoan_bq (2440) Kitam999 (2503) 27F
2 win Kitam999 (2479) yibin86831 (2363) 83F
3 win tuan1955 (2333) Kitam999 (2455) 32F
4 lose Kitam999 (2479) gai__uongbi (2608) 25F
5 win Kitam999 (2453) anhlaanh28 (2355) 53F
6 win Kitam999 (2433) tuan1955 (2244) 42F
7 win danghdai (2417) Kitam999 (2401) 1F
8 lose Rongxanh2021 (2409) Kitam999 (2434) 32F
9 lose Kitam999 (2453) it (2666) 22F
10 win Kitam999 (2420) Rongxanh2021 (2443) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kitam999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames