LG02
Cờ nhanh: 2170 W241D47L230
Cờ chậm: 2282 W447D140L477)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose king_1989 (2259) LG02 (2299) 56S
2 lose denhatcobac (2306) LG02 (2315) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames