LoanAnh
Cờ nhanh: 1611 W136D12L126
Cờ chậm: 1614 W190D18L170)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose powermaster9 (1681) LoanAnh (1521) 1F
2 lose powermaster9 (1656) LoanAnh (1546) 1F
3 lose powermaster9 (1628) LoanAnh (1574) 1F
4 lose powermaster9 (1596) LoanAnh (1606) 1F
5 lose powermaster9 (1560) LoanAnh (1642) 1F
6 lose powermaster9 (1519) LoanAnh (1683) 1F
7 lose LoanAnh (1729) powermaster9 (1473) 1F
8 lose vanthuy61 (1724) LoanAnh (1745) 4F
9 lose ZIZIZI (1803) LoanAnh (1759) 1F
10 lose ZIZIZI (1788) LoanAnh (1774) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LoanAnh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames