LuuNguyen850
Cờ nhanh: 1631 W1D0L4
Cờ chậm: 1943 W2759D724L2476)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanmieu (1801) LuuNguyen850 (1931) 38S
2 win mike0606 (1739) LuuNguyen850 (1921) 31S
3 win LuuNguyen850 (1907) peterwg1 (1855) 72S
4 win peterwg1 (1870) LuuNguyen850 (1892) 16S
5 win LuuNguyen850 (1874) terrylee (1954) 34S
6 win guoying (1842) LuuNguyen850 (1859) 50S
7 lose truongvippro (1846) LuuNguyen850 (1893) 31S
8 win mranhpham1 (1823) LuuNguyen850 (1879) 19S
9 draw mranhpham1 (1822) LuuNguyen850 (1880) 77S
10 win LuuNguyen850 (1864) LAPPHAN (1891) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LuuNguyen850, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames