ME_CUNG
Cờ nhanh: 2473 W11715D1971L9991
Cờ chậm: 1628 W3D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vuong_T_Nhat (2308) ME_CUNG (2517) 33F
2 win DenNguyen (2327) ME_CUNG (2496) 30F
3 lose bolero9339 (2347) ME_CUNG (2539) 43F
4 win ME_CUNG (2519) lunthu (2319) 32F
5 win ME_CUNG (2499) caodung (2299) 46F
6 win ME_CUNG (2473) Gon09 (2375) 25F
7 win sufu_ac_tat (2402) ME_CUNG (2444) 26F
8 draw cubo2012 (2259) ME_CUNG (2455) 26F
9 lose bigzzz (2324) ME_CUNG (2497) 21F
10 win gai__uongbi (2420) ME_CUNG (2468) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ME_CUNG, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames