MaTiz
Cờ nhanh: 2608 W59D6L9
Cờ chậm: 2298 W139D61L82)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MaTiz (2259) songtra (2383) 25S
2 win drvietnam (2354) MaTiz (2590) 45F
3 lose gai__uongbi (2467) MaTiz (2631) 2F
4 lose MaTiz (2298) NHKH (2174) 15S
5 draw MeVoHonCo (2313) MaTiz (2298) 24S
6 lose dan_nha_que (2111) MaTiz (2343) 41S
7 win MaTiz (2314) michael197 (2267) 30S
8 win MaTiz (2290) Jeans (2161) 20S
9 win MaTiz (2253) ufo________ (2350) 78S
10 win MaTiz (2236) T25251325 (1975) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MaTiz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames