MauTimHoaSim
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2434 W64D1L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MauTimHoaSim (2429) HoaHau_cz (2622) 33S
2 lose HoaHau_cz (2612) MauTimHoaSim (2439) 42S
3 win MauTimHoaSim (2429) gaixinh99 (2255) 26S
4 win gaixinh99 (2266) MauTimHoaSim (2418) 30S
5 win metallica07 (2168) MauTimHoaSim (2409) 27S
6 win MauTimHoaSim (2399) thieukhac (2199) 2S
7 win CheungD (2359) MauTimHoaSim (2384) 28S
8 win shenzhen_C (2242) MauTimHoaSim (2372) 24S
9 win metallica07 (2192) MauTimHoaSim (2362) 32S
10 win MauTimHoaSim (2343) Phuc (2456) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MauTimHoaSim, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames