Mavien
Cờ nhanh: 1542 W1183D6L1139
Cờ chậm: 1731 W37D2L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vudinhtoan49 (1580) Mavien (1557) 23F
2 lose vudinhtoan49 (1564) Mavien (1573) 26F
3 win Mavien (1557) Hertz (1566) 35F
4 lose Hertz (1550) Mavien (1573) 5F
5 lose Taydoc_02 (1565) Mavien (1589) 1F
6 win Nobita_2020 (1629) Mavien (1572) 29F
7 lose Mavien (1587) Nobita_2020 (1614) 15F
8 lose ymliang2009 (1690) Mavien (1600) 27F
9 lose Mavien (1614) ymliang2009 (1676) 29F
10 lose dinhpt (1583) Mavien (1631) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mavien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames