MayLang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1552 W214D45L231)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose truongluu (1770) MayLang (1561) 56S
2 lose coldfire (1550) MayLang (1577) 53S
3 win tamquochi (1611) MayLang (1560) 35S
4 win tuson2020 (1653) MayLang (1541) 93S
5 lose MayLang (1551) Giaitriky99 (1722) 22S
6 lose MayLang (1568) click99 (1519) 33S
7 win click99 (1534) MayLang (1553) 59S
8 win MayLang (1541) Lipo (1413) 24S
9 win MayLang (1526) kientuong_65 (1517) 31S
10 win kientuong_65 (1533) MayLang (1510) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MayLang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames