MeuKowXO
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2590 W47D99L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CuuVyHo (2639) MeuKowXO (2589) 33S
2 draw MeuKowXO (2588) CuuVyHo (2640) 92S
3 draw Haitay_2veu (2607) MeuKowXO (2587) 77S
4 draw Haitay_2veu (2608) MeuKowXO (2586) 68S
5 draw CaoThuNgheo (2540) MeuKowXO (2588) 159S
6 draw CaoThuNgheo (2537) MeuKowXO (2591) 90S
7 draw Gaigiangho (2620) MeuKowXO (2590) 42S
8 draw Gaigiangho (2621) MeuKowXO (2589) 44S
9 draw Gaigiangho (2623) MeuKowXO (2587) 29S
10 draw MeuKowXO (2589) dung133 (2556) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MeuKowXO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames