MinhChieu
Cờ nhanh: 2584 W62D9L7
Cờ chậm: 2634 W77D45L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MinhChieu (2558) TuTu_DiEm (2473) 46F
2 win MinhChieu (2514) ThienThai (2733) 41F
3 win MinhChieu (2496) hollandkid (2258) 15F
4 win sanfrancisco (2088) MinhChieu (2485) 21F
5 lose ChetRoiBanOi (2596) MinhChieu (2498) 92F
6 lose MinhChieu (2511) ChetRoiBanOi (2583) 55F
7 lose HoaHau_cz (2674) MinhChieu (2534) 24F
8 draw MinhChieu (2637) hungquadem (2574) 39S
9 draw MinhChieu (2641) hungquadem (2570) 35S
10 win cn1830 (2318) MinhChieu (2626) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MinhChieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames