MoaNhaNo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1886 W253D28L250)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MoaNhaNo (1901) vosang (1923) 46S
2 win MoaNhaNo (1882) KimMy_2000 (1997) 30S
3 lose Caothu2 (1713) MoaNhaNo (1903) 29S
4 lose Duongdd (2002) MoaNhaNo (1916) 22S
5 lose bigboy28 (1934) MoaNhaNo (1931) 29S
6 lose MoaNhaNo (1945) Don (2002) 28S
7 win puongngoc01 (1898) MoaNhaNo (1930) 30S
8 win dnm007 (1869) MoaNhaNo (1916) 35S
9 win MoaNhaNo (1899) thanhsly (1952) 23S
10 win kimngoc1 (1821) MoaNhaNo (1885) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MoaNhaNo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames