MrBean888888
Cờ nhanh: 1403 W2417D95L4211
Cờ chậm: 1412 W472D75L949)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hangaozhu (1450) MrBean888888 (1418) 29F
2 lose MrBean888888 (1433) hangaozhu (1435) 28F
3 win uthien123 (1542) MrBean888888 (1414) 23F
4 lose suongphan519 (1430) MrBean888888 (1430) 21F
5 lose MrBean888888 (1446) suongphan519 (1414) 17F
6 win MrBean888888 (1432) zhao88 (1385) 44F
7 win zhao88 (1400) MrBean888888 (1417) 1F
8 lose fishermanhau (1369) MrBean888888 (1405) 33S
9 win MrBean888888 (1405) lngo510 (1282) 32F
10 win lngo510 (1295) MrBean888888 (1392) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MrBean888888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames