Mr_bond
Cờ nhanh: 1989 W2555D267L1857
Cờ chậm: 1921 W190D29L120)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jamesdd (1772) Mr_bond (1980) 95F
2 lose Tiger8 (1988) Mr_bond (1996) 21F
3 draw Tiger8 (1988) Mr_bond (1996) 64F
4 lose usau (1882) Mr_bond (2016) 30F
5 win thiendinh (1913) Mr_bond (2003) 22F
6 win thiendinh (1927) Mr_bond (1989) 33F
7 win jake00 (1857) Mr_bond (1977) 40F
8 lose Dinhmenh (1891) Mr_bond (1996) 18F
9 win hienvinh74 (1797) Mr_bond (1986) 45F
10 win hienvinh74 (1808) Mr_bond (1975) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mr_bond, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames