MuaBui
Cờ nhanh: 2321 W214D52L137
Cờ chậm: 2515 W642D861L368)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MuaBui (2573) Teobeonheo (1964) 1S
2 lose quocbao2000 (2212) MuaBui (2626) 86S
3 win MuaBui (2600) MartelXO (2502) 53S
4 draw MuaBui (2600) Denpond (2614) 30S
5 draw Denpond (2614) MuaBui (2600) 71S
6 win Ruger_57 (1702) MuaBui (2599) 29S
7 win MuaBui (2598) Ruger_57 (1703) 25S
8 win Ruger_57 (1705) MuaBui (2596) 27S
9 win MuaBui (2594) Ruger_57 (1707) 2S
10 draw Ruger_57 (1677) MuaBui (2624) 99S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MuaBui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames