NamHao
Cờ nhanh: 1863 W66D4L36
Cờ chậm: 1885 W2563D1281L1949)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tetuu (1870) NamHao (1885) 27S
2 draw banhbeo_ne (1856) NamHao (1885) 29S
3 lose TienTran9 (1667) NamHao (1907) 2S
4 lose kongkalian (1720) NamHao (1929) 1S
5 lose NamHao (1948) banhbeo_ne (1825) 1S
6 win NamHao (1935) whitebelt (1862) 42S
7 win NamHao (1922) boong95 (1843) 19S
8 win NamHao (1911) DatMui_CaMau (1743) 32S
9 win La_Ma1234 (1892) NamHao (1896) 37S
10 lose NamHao (1915) vancobatbai (1623) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NamHao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames