NiemKhucCuoi
Cờ nhanh: 1801 W126D2L66
Cờ chậm: 2518 W275D14L95)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw songtra (2327) NiemKhucCuoi (2529) 42S
2 lose MaCAY (2696) NiemKhucCuoi (2552) 18S
3 lose NiemKhucCuoi (1815) carlos (1859) 26F
4 win mayrui1001 (1815) NiemKhucCuoi (1799) 36F
5 lose carlos (1865) NiemKhucCuoi (1813) 28F
6 draw lamltruong (2017) NiemKhucCuoi (2577) 25S
7 lose Swcumeo (2632) NiemKhucCuoi (2607) 39S
8 lose CAOTHU2021 (2634) NiemKhucCuoi (2639) 27S
9 lose NiemKhucCuoi (2668) kythusg (2712) 73S
10 lose HoaiCNN (2636) NiemKhucCuoi (2704) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NiemKhucCuoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames